Lopende projecten

 

Sector
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid

Netwerkdag voor taalcoordinatoren | LNT | Lezen!

5-4-2018

​Op deze netwerkdag staat het thema centraal dat het meest door leden van het LNT genoemd wordt als thema waarover ze graag meer over horen en over doorpraten: lezen!

Locatie: congrescentrum Domstad, Utrecht
Kosten: €90,- pp

We hebben verschillende sprekers uitgenodigd die actuele inzichten met ons willen delen en met ons in gesprek gaan over het leesonderwijs op de basisschool. Zo staan er in ieder geval bijdragen gepland over:

 • motivatie in het leesonderwijs (door Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de VU in Amsterdam)
 • de geschiktheid van (teksten uit) wereldoriëntatie methodes om de ontwikkeling van het leesbegrip te stimuleren (door Karin van de Mortel, senior consultant bij CPS)
 • een motiverende aanpak voor (voortgezet) technisch lezen (door Audrey Machielsen, senior innovatie- en organisatieadviseur bij de CED-groep)
 • het organiseren van effectief begrijpend leesonderwijs in je eigen klas (door Heleen Buhrs, leerkracht aan de Alan Turingschool in Amsterdam).
 • rijk taalonderwijs en hoe je binnen die context met teksten om zou moeten gaan (Dolf Janson onderwijsadviseur, ontwikkelaar en auteur)
 • het hoe en wat rond het implementeren van  LIST en DENK! op scholen (door Ria Geerse, domeincoördinator Leren bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, en Evert Duvivier, leerkracht groep 8 en kartrekker van LIST en DENK van de Vlissingseschoolvereniging)
 • de tussenopbrengsten van het Ontwikkelteam Nederlands dat binnen Curriculum.nu een visie op taalonderwijs heeft ontwikkeld.

Download de uitgebreide toelichting op het programma.

Via de site events.slo.nl kunt u zich inschrijven voor deze netwerkdag.
Let op: bij uw inschrijving moet u meteen betalen. Pas na de betaling is uw inschrijving compleet. Kort voor de netwerkdag ontvangt u van ons nog een bevestiging van uw aanmelding.

Programma

9.45 uInloop met koffie en thee
10.00 uOpening en mededelingen Joanneke Prenger
10.15 uLezing 
 Succesvolle lezers zijn betrokken lezers: over leesmotivatie, woordenschat en leesstrategieen Roel van Steensel
11.15 uKoffie 
11.30Keuzesessies ronde 1 
lezingMotiverend voortgezet lezen    Audrey Machielsen
workshopEffectief begrijpend leesonderwijsHeleen Buhrs
workshopIn gesprek over de visie op taalonderwijs | Curriculum.nu Ontwikkelteam Nederlands
12.30 u Lunch

Deelnemerslunch​

Lunchsessie voor opleiders van taalcoördinatoren
bijpraat nieuwe opleiding

Anette de Groot

13.30 uLezing 
 Begrijpend lezen: het belang van toepassen...!Karin van de Mortel
14.30 uKoffie 
14.45  uKeuzesessies ronde 2 
lezingUitdagend en functioneel taalonderwijsDolf Janson
workshopEffectief begrijpend leesonderwijsHeleen Buhrs
workshopLIST in de praktijk Ria Geerse + Evert Duvivier
15.45 uWat nemen we mee? 
16.00 uSlot