Lopende projecten

 

Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakspecifiek thema
  • Taalgericht vakonderwijs

Miniconferentie Redeneren en formuleren bij de vakken

1-12-2017

Op 1 december organiseert SLO een miniconferentie over Redeneren en formuleren bij de vakken. 

Leerlingen leren in het voortgezet onderwijs steeds meer vakmatig - historisch, aardrijkskundig, natuurkundig enzovoort - te redeneren, maar op toetsen blijken zij vaak veel moeite te hebben om die redeneringen kort, bondig en correct te formuleren. Hoe kan de leraar hen daarbij ondersteunen?

Voor het vergroten van inzicht in de eigen vaktaal ontwikkelt SLO publicaties over redeneren en formuleren bij de verschillende vakgebieden (natuurwetenschappelijke vakken, mens- en maatschappijvakken; wiskundevakken; kunstvakken en Nederlands). Deze publicaties geven leraren vakspecifiek inzicht in de wijze waarop die taal ingezet wordt bij het vakmatig redeneren en daarnaast aanwijzingen hoe zij dit inzicht in de praktijk kunnen hanteren.  

Op de miniconferentie zal SLO conceptversies van deze publicaties presenteren en met u als gebruiker bespreken. U kunt zich hier aanmelden. 

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Expertisecentra voor de lerarenopleidingen Ecent, Elwier, LEMM, Leoned, de HKU en het Platform Taalgericht Vakonderwijs.
Locatie is Cursus en vergadercentrum Domstad te Utrecht. Er zijn geen kosten aan verbonden.