Lopende projecten

 

Sector

  • Pabo

Vakgebied

  • Nederlands

Vakinhoud

  • Leesvaardigheid

Vakspecifiek thema

  • Analfabetisme
  • Geletterdheid

Pabo-conferentie laaggeletterdheid en leesbevordering

24-3-2017

​Lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe kunnen pabo’s effectief bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier? Die vraag staat centraal tijdens de paboconferentie op 24 maart 2017. De conferentie vindt plaats bij Saxion Deventer.

Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Dat zouden ze in hun opleiding aan de pabo al mee moeten krijgen. De vraag die centraal staat tijdens deze conferentie is dan ook: hoe kunnen pabo’s een effectieve bijdrage leveren aan het voorkomen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier?


Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van recente onderzoeksresultaten, vindt uitwisseling plaats over laaggeletterdheid en leesbevordering in de programma’s op pabo’s en worden workshops gegeven die concreet maken hoe pabo’s aandacht kunnen besteden aan thema’s rond (laag)geletterdheid.