Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
  • Wetenschap en technologie
Vakinhoud
  • Mondelinge taalvaardigheid

Leren experimenteren en redeneren bij W&T

8-11-2018

In wetenschap- en technologieonderwijs (W&T-onderwijs) doen kinderen kennis en vaardigheden op die ze nodig hebben op school en in de maatschappij. Maar hoe creëer je een rijke W&T-leeromgeving waarin kinderen een onderzoekende houding ontwikkelen, bètakennis opdoen en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden ontwikkelen? In een onderzoeksproject werd nagegaan hoe leerkrachten deze kennis en vaardigheden bij leerlingen kunnen versterken, terwijl ze ook werken aan hun taalvaardigheid.

In de volgende stap slaan Saxion, Edux en SLO de handen ineen om de inzichten door te ontwikkelen, onder andere tot een online tool om bestaande lessen W&T met weinig extra lesvoorbereiding meer taalgericht, onderzoekend en ontwerpend te maken. Op deze middag van het LNT staat die stap centraal.

Martine Gijsel en Eva van de Sande zullen hun onderzoeksbevindingen en de materialen die zijn ontwikkeld voor het basisonderwijs presenteren. Marja van Graft zal inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien waarbij leerkrachten taal en W&T succesvol integreren. Tot slot gaan we in twee rondes met elkaar in gesprek over de vertaalslag van de inzichten en good practices naar de dagelijkse onderwijsprakijk: hoe kan het huidige W&T-onderwijs talig verrijkt worden en welke hulpmiddelen hebben leerkrachten daarvoor nodig?

Programma

 

16:00 - 16:15    Opening door Eva van de Sande en Martine Gijsel

16:15 - 16:45:   Presentatie onderzoek door Martine Gijsel/Eva van de Sande

16.45 – 17.15   Gespreksronde 1

17.15 - 17:45    Pauze met een broodje

17.45 – 18.15 : Presentatie good practices taal en W&T door Marja van Graft

18.15 – 18.45:  Gespreksronde 2

18.45 – 19.00:  Afsluiting

Informatie

 

De sessie vindt plaats op donderdag 8 november van 16:00 tot 19:00 uur. Locatie: SLO Utrecht Aïdadreef - inclusief broodje. Aanmelden kan via LNT@slo.nl onder vermelding 'Sessie W&T'.

NB. Deelname aan de sessie is gratis, maar daarnee niet vrijblijvend: meld je minstens drie dagen van tevoren af als je toch niet kunt komen. Dit in verband met de bestelling van de hoeveelheid broodjes.

Contactpersoon