Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid

Film- en gespreksavond: Aanvankelijk leren lezen

19-6-2018

We gaan deze avond in gesprek over het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3.

Programma

16.15 Opening

16.20 Kenmerken van een effectieve leesles | Mirjam Snel
Inleiding over aanvankelijk leren lezen: inzichten en theorie. Mirjam Snel, gepromoveerd op een onderzoek naar effectief leesonderwijs (in het bijzonder naar de ontwikkeling van beginnende geletterdheid) zal ingaan op wat volgens haar kenmerken van een effectieve leesles zijn.

17.05 Inleiding Bea Pompert
Korte toelichting op de tot standkoming van de documentaire 'Hebben we al samen gelezen'?, een documentaire die een prachtig inkijkje geeft in de eerste maanden in groep 3 van Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier.       

17.15 Vertoning van de documentaire

17.45 Pauze (met broodjes)

18.15 Lezen op zomerscholen van de Stichting Rijdende School
De Stichting Rijdende School verzorgt het zomeronderwijs voor kermis- en circuskinderen. 's Winters volgen deze leerlingen onderwijs op een reguliere basisschool. De Rijdende School is momenteel bezig het aanvankelijk leesonderwijs opnieuw vorm te geven. Er is gekozen voor de methodiek van José Schaven en de Rijdende School wil deze aanpak verder uitwerken, zodat ze hem kunnen gebruiken boven de methodes die de leerlingen in de winterscholen gebruiken. In deze presentatie vertellen ze over hun veranderproces en leggen ze aan de deelnemers hun dilemma's voor.  

18.30 Gespreksronde: wat neem je mee vanuit de verschillende perspectieven?
We leggen elkaar onze bevindingen, vragen en dilemma's rondom het aanvankelijk leesonderwijs voor.

19.30 Afsluiting

Aanmelden op LNT@slo.nl | Deelname gratis

Dinsdag 19 juni 16.15 u - 19.15 u | SLO Utrecht (Aïdadreef)

Documentaire

 


      


 

Contactpersoon