Lopende projecten

 

Sector

  • Po
  • Vo

Vakgebied

  • Nederlands

Vakinhoud

  • Leesvaardigheid

Conferentie Begrijpend lezen

4-10-2017
Conferentie Motiverend leesonderwijs. Onderwijspraktijk en wetenschap in wisselwerking over begrijpend lezen en motivatie.


Dit jaar staat het thema Motiverend leesonderwijs’ centraal op de conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen.  Leren lezen is van wezenlijk belang voor schoolsucces en in het dagelijkse leven. Uit internationaal onderzoek weten we dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld presteren op leesvaardigheid,  maar minder goed scoren op leesmotivatie. In twee plenaire lezingen en een keur aan workshops doet u in één dag volop nieuwe inzichten op over leesmotivatie.

CED-Groep, Sardes, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Gent en andere experts leveren hun bijdrage aan deze conferentie. De conferentie is bedoeld voor Voor leerkrachten, docenten, taalcoördinatoren en intern begeleiders uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en onderwijsadviseurs.

Tijdens het middagprogramma verzorgt SLO-er Joanneke Prenger de workshop 'Formatief evalueren met leesgesprekken po/vo' over formatief evalueren met leesgesprekken.