Lopende projecten

 

Sector
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
  • Mondelinge taalvaardigheid

Blik op het taalonderwijs van de toekomst | LNT

5-2-2019

Bent u nieuwsgierig welke richting het taalonderwijs op zal gaan? Tijdens deze sessie worden de (tussen)producten van het ontwikkelteam Nederlands gepresenteerd en toegelicht. Zo krijgt u een beeld van de plannen voor een nieuw wettelijk curriculum taal voor leerlingen van 4 tot 18, die waarschijnlijk in 2021 hun weerslag krijgen in nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. Meer informatie op de pagina van het Ontwikkelteam Nederlands.

Achtergrond

In het traject Curriculum.nu (gestart in maart 2018) zijn zo'n 130 leraren, zo’n 20 schoolleiders en ruim 80 scholen bezig geweest met de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Negen Ontwikkelteams, waaronder een voor het leergebied Nederlands (po-vo), hebben in verschillende stappen de vraag beantwoord wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.  

Tijdens vier ontwikkeldriedaagses hebben ze gewerkt aan verschillende (tussen)producten: de visie op het leergebied, de grote opdrachten voor dit leergebied (wat zijn de essenties) en de bouwstenen voor een nieuw curriculum voor po en vo. Na elke ontwikkelsessie trokken de teams het land feedback op te halen op deze tussenproducten. Aan collega's, scholen, experts, wetenschappers, opleiders en andere betrokkenen bij het onderwijs is de vraag voorgelegd 'zijn we goed op weg, maken we de juiste keuzes voor een nieuw curriculum?'. Op basis van alle opgehaalde feedback zijn de producten bijgesteld. In april 2019 zullen de ontwikkelteams hun producten opleveren.  

Praktisch

 
Dinsdag 5 feb 2019  | Van 16 tot 19 uur | SLO Utrecht  

Deelname aan deze sessie is gratis. Voor broodjes wordt gezorgd. Wel graag aanmelden bij Lucy Besseler. Aanmelden is niet vrijblijvend (in verband met de bestelling van de broodjes).

Contactpersoon