Lopende projecten

 

Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nederlands
  • Fries

1st Conference on Frisian Humanities

23-4-2018

De Fryske Akademy organiseert van 23 tot en met 26 april 2018 het eerste Fries Geesteswetenschappelijk Congres (Conference on Frisian Humanities). Dit als onderdeel van het project Lân fan taal van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Het congres is een forum voor wetenschappelijk debat over taal en cultuur in de Friese landen, nu en in het verleden en in internationaal perspectief, met het doel om van gedachten te wisselen over empirische, methodologische en theoretische kwesties.  

De Conference on Frisian Humanities bestaat uit een serie van vijf symposia, die zich richten op de volgende onderwerpen: 

Maandag 23 en dinsdag 24 april 2018:

  • Taal en Taalkunde
  • Letterkunde
  • Middeleeuws Friesland

Woensdag 25 en donderdag 26 april 2018:

  • Meertaligheid
  • Stadsgeschiedenis

De Conference on Frisian Humanities is de opvolger van het Frysk Filologekongres.
Het congres vindt plaats in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.
De kosten bedragen voor 1 of 2 dagen € 80, voor 3 of 4 dagen € 160.