Kletskoppen Kindertaalfestival2533827-10-2017 22:00:0017-10-2017 14:56:00htmlFalseaspxHet Kletskoppen Kindertaalfestival is een wetenschapsdag voor de hele familie. Kinderen van 0 tot 12 jaar en hun (groot)ouders kunnen hier spelenderwijs ontdekken hoe mensen van jongs af aan leren communiceren door middel van taal.
Landelijke Studiedag Levende Talen32342-11-2017 23:00:0017-10-2017 14:56:0011htmlFalseaspxOp vrijdag 3 november 2017 houdt de vakvereniging Levende Talen haar jaarlijkse studiedag.
Conferentie Profiteren van evalueren: formatief evalueren in het po 287476-11-2017 23:00:0017-10-2017 14:56:0070htmlFalseaspxConferentie over formatief evalueren in het basisonderwijs. Deze conferentie wordt georganiseerd door SLO i.s.m. Onderwijs Maak je Samen.
Gesprekstafels rond actuele thema's320807-11-2017 23:00:0017-10-2017 14:56:00125htmlFalseaspxDiscussieavond van het LNT over actuele thema's uit het taalonderwijs op de basisschool
Nationale Toetscongres VO36239-11-2017 23:00:0017-10-2017 14:56:00htmlFalseaspxOp vrijdag 10 november organiseert Bureau ICE voor de derde keer het Nationale Toetscongres voor het voortgezet onderwijs. De dag vindt plaats in het Spant! theater in Bussum. Thema is: Groei in zicht.
Stelonderwijs op orde!2534014-11-2017 23:00:0017-10-2017 14:56:00htmlFalseaspxCongres over stelonderwijs voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs met als thema: Stelonderwijs op orde! Verbeter de schrijfvaardigheid van uw leerlingen. De dag vindt plaats in Utrecht.
Conferentie Taal, lezen en rekenen: wat werkt echt?4630115-11-2017 23:00:0017-10-2017 14:56:00htmlFalseaspxOp donderdag 16 november organiseert ECNO de jaarlijkse conferentie voor het primair onderwijs. Thema is: Taal, lezen en rekenen: wat werkt echt? In het ochtenddeel zijn er twee plenaire masterclasses; in het middagdeel zijn er twee workshoprondes.
Miniconferentie Redeneren en formuleren bij de vakken5169830-11-2017 23:00:0017-10-2017 14:56:003htmlFalseaspxMet het oog op het vergroten van inzicht in de eigen vaktaal ontwikkelt SLO publicaties over redeneren en formuleren bij de verschillende vakgebieden. Op deze miniconferentie zullen de conceptversies met de beoogde gebruikers worden besproken.
VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing5180616-1-2018 23:00:0017-10-2017 14:56:00htmlFalseaspxVan 17 t/m 19 januari 2018 vindt de driejaarlijkse VIOT-conferentie plaats in Groningen. Thema is: Duurzame Taalbeheesing. Met presentaties over recente onderzoeksontwikkelingen op het gebied van taal en communicatie.
Taalonderwijs, toen en nu5169924-1-2018 23:00:0017-10-2017 14:56:00htmlFalseaspxTaalonderwijs, toen en nu. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen en hoe kun je deze toepassen in je onderwijs? Inspiratiebijeenkomst ter gelegenheid van 45 jaar schooladviesdienst Het ABC Amsterdam.