Workshop meertaligheid: aandacht voor moedertalen | LNT865013-3-2018 23:00:0020-2-2018 15:55:421782htmlFalseaspxActiviteit van het Landelijk Netwerk Taal: workshop over aandacht voor moedertalen in de meertalige klas, met inzet van een nieuwe app.
De Neerlandistiek van de toekomst2484915-3-2018 23:00:0020-2-2018 15:55:423htmlFalseaspxStudiedag waarin Neerlandici van de Universiteit van Amsterdam docenten meenemen naar het vak Nederlands van de toekomst. Wat kunnen leerlingen verwachten als ze hier Nederlands gaan studeren?
Conferentie English for all: voorbereid de wereld in2475222-3-2018 23:00:0020-2-2018 15:55:42htmlFalseaspxDe conferentie English for all over internationalisering op de basisschool, vindt plaats op 23 maart. De dag staat in het teken van Engels en wereldburgerschap voor alle leerlingen. De organisatie is in handen van Nuffic.
Netwerkdag voor taalcoordinatoren | LNT | Lezen!521904-4-2018 22:00:0020-2-2018 15:55:421530htmlFalseaspxNetwerkdag gericht op taalcoördinatoren en leraren werkzaam in het po. Met speciaal veel aandacht voor het leesonderwijs op de basisschool.
Aan de slag! Samen sterk voor taalkunde in de klas.253085-4-2018 22:00:0020-2-2018 15:55:42htmlFalseaspxMastercourse over taalkundige experimenten en onderzoek in de klas. Hoe kun je leerlingen laten zien en ervaren hoe fascinerend taal en taalwetenschap zijn? De afdeling Taalkunde van de UvA wil docenten inspireren bij het beantwoorden van die vraag.
Landelijke studiedag LOWAN VO310008-4-2018 22:00:0020-2-2018 15:55:42htmlFalseaspxOp 9 april organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij het Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (ISK's).
LOWAN studiedag PO Nieuwkomersonderwijs van goed naar beter332199-4-2018 22:00:0020-2-2018 15:55:42htmlFalseaspxLandelijke studiedag van LOWAN voor alle ervaren leerkrachten van onderwijs aan nieuwkomers in het PO. De dag vindt plaats in Amersfoort.
LOWAN studiedag PO Help, een nieuwkomer in de klas3321610-4-2018 22:00:0020-2-2018 15:55:42htmlFalseaspxOp 11 april vindt de landelijke studiedag PO van LOWAN plaats met als (werk)titel 'Help, een nieuwkomer in de klas'. De dag is bedoeld voor leerkrachten die nog niet lang met nieuwkomers werken.
Netwerkdag voor taalspecialisten | LNT | In interactie!5220911-4-2018 22:00:0020-2-2018 15:55:421254htmlFalseaspxNetwerkdag gericht op taalspecialisten (onderwijsadviseurs, opleiders, uitgevers). Thema van deze netwerkdag is 'In interactie!'.
Pedagogische grammatica2533912-4-2018 22:00:0020-2-2018 15:55:424htmlFalseaspxDidactische Mastercourse voor taaldocenten over het nut van grammatica-onderwijs en de praktische uitvoering ervan. De studiedag wordt gegeven door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT).