Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Taalbeschouwing
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang

www.tule.nl

6-2-2015
SLO en Expertisecentrum Nederlands. (2005-2006). TULE:  http://tule.slo.nl/Nederlands
 
In TULE zijn alle 58 kerndoelen voor het basisonderwijs uitgewerkt in inhouden en activiteiten. De inhouden en activiteiten zijn handreikingen aan leraren, studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inspecteurs, etcetera. De handreikingen hebben betrekking op het omgaan met de kerndoelen. In de kerndoelen is aangegeven wat in elk geval aan alle leerlingen moet worden aangeboden in de periode dat zij het basisonderwijs bezoeken. De kerndoelen zijn globale aanwijzingen. Ze geven geen zicht op de verkaveling van het onderwijsaanbod over de acht leerjaren. Door middel van een beschrijving van inhouden en activiteiten per 2 leerjaren wordt wel zicht geboden op hoe een dergelijke verkaveling zou kunnen plaatsvinden. Met de nadruk op ‘zou kunnen’.
Met de schetsen van inhouden en activiteiten wordt zicht gegeven op de onderwijsinhouden van de basisschool. Ter illustratie zijn ook 'doorkijkjes naar de praktijk' opgenomen. Hierin krijgt u een beeld van hoe het omgaan met specifieke inhouden en activiteiten er uit zou kunnen zien. Dit kan door een beschrijving van een onderwijssituatie, een videofragment, een tekening of een element uit een methode. Van alle zeven leergebieden is ook een schriftelijke versie beschikbaar. TULE is ook schriftelijk te bestellen via: www.slo.nl/publicaties.
Contactpersoon