Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Vaardigheden
 • Leraren
 • Samenhang
 • Vakintegratie
 • Taalbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs

www.taalgerichtvakonderwijs.nl

23-1-2015
Platform Taalgericht vakonderwijs. (2001/2002). http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl.
​​​​De website is een informatiepunt voor alle geïnteresseerden in Taalgericht vakonderwijs: er is o.a. literatuur te vinden, voorbeeldmateriaal, lesbeschrijvingen en instrumenten. SLO is coördinator van het platform.