Lopende projecten

 

Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Vaardigheden
 • Samenhang
 • Vakintegratie
 • Leraren
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Geletterdheid

Website Leoned. Kennisplatform Taalontwikkelende Leraar

23-1-2015
Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit Leoned. (2009). http://www.leoned.nl. Kennisplatform Taalontwikkelende Leraar.
Het kennisplatform Taalontwikkelende Leraar biedt opleidingsmaterialen voor alle leraren in opleiding voor basis-, voortgezet en volwassenenonderwijs. In het materiaal worden kennisaspecten, praktijkvoorbeelden en taalcompetenties samenhangend gepresenteerd. Het doel is dat leraren competenties ontwikkelen die bijdragen aan onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en dat bijdraagt aan de taalontwikkeling van leerlingen.
Contactpersoon