Lopende projecten

 

Dr. M.C.E.J. (Mariëtte ) Hoogeveen

Telefoon: (053) 4840 457
E-mail: m.hoogeveen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

Mariëtte Hoogeveen werkt als leerplanontwikkelaar bij de afdeling primair onderwijs in diverse projecten die gericht zijn op het taalonderwijs. Zij studeerde Nederlands, was werkzaam aan de Radbouduniversiteit als onderzoeker en als docent taalbeheersing en vakdidactiek. Binnen SLO is zij inhoudelijk vooral betrokken bij projecten die zich richten op de verschillende domeinen van het taalvaardigheidsonderwijs (schrijven, lezen, mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing). Mariëtte is gepromoveerd op het onderwerp leren schrijven met peer-response in het basisonderwijs. Zij is projectleider van het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), waarin de resultaten van empirisch onderzoek naar het taalonderwijs in het basisonderwijs toegankelijk gemaakt worden voor de onderwijspraktijk. Verder is Mariëtte bestuurslid van de Stichting Conferentie Het Schoolvak Nederlands, die jaarlijks in een Vlaams/Nederlandse samenwerking een conferentie voor het taalonderwijs Nederlands organiseert (voor alle opleidingstypen van basisonderwijs tot hogeschool/universiteit en lerarenopleiding).

 Publicaties

 

 

De canon van het primair onderwijs763124-8-2018 12:42:2215http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Beker, T.;Kooij, C. van der;Boer, M. de;Greven, J.;Paus, H.;Roozen, I.;Mariëtte Hoogeveen;Stéfanie van TuinenPdf-bestand
Leerstoflijnen mondelinge taalvaardigheid beschreven111957-7-2015 15:12:374971http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Beek, A. van der;Mariëtte Hoogeveen;Joanneke PrengerDe invoering van het Referentiekader taal en rekenen stelt het basisonderwijs voor de vraag langs welke weg de eindniveaus 1F en 1S/2F te bereiken zijn. Hoe is de opbouw van de leerstof voor de verschillende domeinen over de groepen 1 tot en met 8? Welke didactiek is geschikt om die leerstof in de verschillende groepen aan de orde te stellen? Een serie van vier publicaties, elk over één van de domeinen van het taalonderwijs, wil antwoord geven op deze vragen. Deze publicatie bevat een uitwerking van doorlopende leerlijnen voor het domein mondelinge taalvaardigheid. Hoofdstuk 2 geeft een schematisch overzicht van de leerstoflijnen bij het domein en hoofdstuk 3 beschrijft algemene kenmerken van de leerstoflijn. In hoofdstuk 4 worden de taken en kenmerken van de taakuitvoering voor de drie subdomeinen beschreven. Tenslotte bevat hoofdstuk 5 korte karakteristieken van de inhouden voor mondelinge taalvaardigheid in respectievelijk groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Pdf-bestand
Lezen in het basisonderwijs : een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie 1127522-1-2015 14:54:15195http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Bonset, H,;Mariëtte HoogeveenIn Lezen in het basisonderwijs wordt al het empirisch onderzoek weergegeven dat is verricht naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, vanaf 1969 tot 2004. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. De beschrijvingen van de onderzoeken hebben vooral een signalerende functie: opzet en informatie van een onderzoek zijn snel duidelijk. Pdf-bestand
Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht: een inventarisatie van empirisch onderzoek van 2004 tot 20141127617-2-2016 11:03:456770http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Bonset, H,;Mariëtte HoogeveenIn Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht wordt al het empirisch onderzoek weergegeven dat is verricht naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, vanaf 2004 tot 2014. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. De publicatie is een vervolg op Lezen in het basisonderwijs (2009) waarin het onderzoek van 1969-2004 is beschreven.Pdf-bestand
Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs : een inventarisatie van empirisch onderzoek 1130014-7-2011 11:53:5194http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Bonset, H,;Mariëtte HoogeveenResultaten van de zesde literatuurstudie binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO). Deze studie behandelt het domein mondelinge taalvaardigheid. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerling, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie en evaluatie. Een korte nabeschouwing geeft inzicht op de vraagstelling en de conclusies van het onderzoek. Pdf-bestand