Lopende projecten

 

Dr. J. (Joanneke) Prenger

Telefoon: (053) 4840 319
E-mail: j.prenger@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

Joanneke Prenger is taalexpert en houdt zich binnen het primair onderwijs bezig met projecten rond het taalonderwijs Nederlands. Thema's waar zij zich mee bezig houdt zijn taalgericht vakonderwijs (taal in de vakken), leesonderwijs, geïntegreerd taalonderwijs en evalueren in het taalonderwijs. Joanneke studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen met als specialisatie ‘Taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs’. Daarna volgde zij de opleiding tot eerstegraads leraar voor het vak Nederlands. Ze promoveerde op een onderzoek naar de rol van tekst- en taalvaardigheden in het wiskundeonderwijs. Van 2003 tot 2013 heeft Joanneke gewerkt als taalexpert en onderwijsadviseur bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) in Groningen. Ze hield zich daar o.a. bezig met projecten rond de implementatie van taalbeleid binnen scholen uit het voortgezet onderwijs, het doen van onderzoek op het gebied van taaldidactiek en het geven van trainingen aan docenten en educatieve auteurs op het gebied van taalgericht vakonderwijs. Vanuit het SLO is ze hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal, een onafhankelijk en praktisch tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar. Ook coördineert ze de landelijke netwerken voor taalcoördinatoren en taalspecialisten.

 Publicaties

 

 

Leerstoflijnen mondelinge taalvaardigheid beschreven111957-7-2015 15:12:374662http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Beek, A. van der;Mariëtte Hoogeveen;Joanneke PrengerDe invoering van het Referentiekader taal en rekenen stelt het basisonderwijs voor de vraag langs welke weg de eindniveaus 1F en 1S/2F te bereiken zijn. Hoe is de opbouw van de leerstof voor de verschillende domeinen over de groepen 1 tot en met 8? Welke didactiek is geschikt om die leerstof in de verschillende groepen aan de orde te stellen? Een serie van vier publicaties, elk over één van de domeinen van het taalonderwijs, wil antwoord geven op deze vragen. Deze publicatie bevat een uitwerking van doorlopende leerlijnen voor het domein mondelinge taalvaardigheid. Hoofdstuk 2 geeft een schematisch overzicht van de leerstoflijnen bij het domein en hoofdstuk 3 beschrijft algemene kenmerken van de leerstoflijn. In hoofdstuk 4 worden de taken en kenmerken van de taakuitvoering voor de drie subdomeinen beschreven. Tenslotte bevat hoofdstuk 5 korte karakteristieken van de inhouden voor mondelinge taalvaardigheid in respectievelijk groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Pdf-bestand
Nederlands: vakspecifieke trendanalyse 20151131519-2-2016 17:46:3910749http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Ravesloot, C.;Bart van der Leeuw;Mariëtte Hoogeveen;Nynke Jansma;Mieneke Langberg;Theun Meestringa;Joanneke PrengerDe trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands, beschreven aan de hand van een BUG-analyse (beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum). De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.Pdf-bestand
Nederlands: vakspecifieke trendanalyse 20173116811-4-2017 14:20:075732http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Bart van der Leeuw;Theun Meestringa;Gerdineke van Silfhout;Jantien Smit;Mariëtte Hoogeveen;Joanneke Prenger;Mieneke Langberg;Nynke JansmaDe trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands, beschreven aan de hand van een BUG-analyse (beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum). De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.Pdf-bestand
Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs: domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek453229-8-2016 11:31:571257http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Damhuis, R.;Joanneke PrengerOm te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Pdf-bestand