Lopende projecten

 

Dr. B.T. (Bart) van der Leeuw

Telefoon: (053) 4840 334
E-mail: b.vanderleeuw@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

​Bart van der Leeuw is leerplanontwikkelaar voor het vakgebied Nederlands, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Hij is betrokken bij de concretisering van het Referentiekader Taal en bij projecten voor taalgericht vakonderwijs. Namens SLO voert hij deelprojecten van het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (Leoned) uit. Hij is expert op het gebied van taaldidactiek, schrijfdidactiek en de rol van taal in onderwijsleerprocessen. Bart is lid van het Platform Onderwijs Nederlands (PON) van de Nederlandse Taalunie en werkt als redacteur voor Levende Talen Tijdschrift.

 Publicaties

 

 

Boekverslagen analyseren met het referentiekader taal 1090210-9-2012 09:33:451064http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Bart van der Leeuw;Clary RaveslootSinds de invoering van het referentiekader taal en rekenen heeft SLO zich ten doel gesteld de referentieniveaus concreet te maken en ervaring op te doen met het werken ermee. Deze publicatie presenteert een concretisering van het referentiekader taal aan de hand van een specifieke taak: het boekverslag. In de SLO benadering is het boekverslag een middel om leerlingen in hun ontwikkeling te begeleiden, zowel op het gebied van literaire competentie als op het gebied van schrijven. Pdf-bestand
Genres leren schrijven bij de vakken: verslag van de landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs, Slot Zeist, 31 oktober 20121104730-5-2013 12:04:58365http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Bart van der Leeuw;Theun MeestringaDeze landelijke werkconferentie is een tweede vervolg op het Symposium Genredidactiek/Genre Pedagogy, gehouden in 2010. Bij de afsluiting van dit symposium is afgesproken de mogelijkheden tot verdieping van taalgerichtvakonderwijs met behulp van Systemic Functional Linguistics (SFL) en genredidactiek verder uit te werken in diverse 'proeftuintjes' In dit verslag zijn de verslagen van alle plenaire lezingen en rondetafels opgenomen. Het is te lezen als een vervolg op het verslag van de landelijke werkconferentie van 2011 getiteld Genres in schoolvakken. Pdf-bestand
Herziening leerplankader Nederlands vo: rapportage vooronderzoek110887-3-2016 09:50:55552http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Theun Meestringa;Bart van der Leeuw;Gerdineke van SilfhoutIn opdracht van het Ministerie van OCW en in het kader van Onderwijs 2032 heeft SLO in 2015 een vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve van een eventuele herijking en mogelijke aanpassing van kerndoelen en examenprogramma's Nederlands. Via een (beperkte) literatuurstudie van publicaties en gesprekken met experts is geprobeerd een beeld te krijgen van de door de vakgemeenschap Nederlands gewenste aanpassing van het leerplankader. Deze rapportage vat de opbrengsten samen en presenteert enkele voorlopige conclusies.Pdf-bestand
Kijkwijzers: beter zicht op het referentiekader taal1118413-7-2015 14:58:05388http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Ravesloot, C.;Bart van der Leeuw;Theun MeestringaSinds de wettelijke vastlegging van het Referentiekader taal en rekenen heeft SLO zich ten doel gesteld de referentieniveaus concreet te maken en ervaring op te doen met het werken ermee. Omdat de teksten van het referentiekader taal niet altijd even makkelijk te lezen waren zijn ze per domein uiteen gerafeld en opnieuw geordend. Zo ontstonden Kijkwijzers die kunnen worden ingezet bij het inschalen van opdrachten en het beoordelen van leerlingprestaties. Pdf-bestand
Nederlands: vakspecifieke trendanalyse 20151131519-2-2016 17:46:3910749http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Ravesloot, C.;Bart van der Leeuw;Mariëtte Hoogeveen;Nynke Jansma;Mieneke Langberg;Theun Meestringa;Joanneke PrengerDe trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands, beschreven aan de hand van een BUG-analyse (beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum). De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.Pdf-bestand