Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Gesprekken
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Taalbeleid
 • Vakintegratie
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Professionalisering
 • Planningsinstrument
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Interactief Taalonderwijs

Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap!

23-1-2015
Elsäcker, W. van, Damhuis, R., Droop, M., & Segers, M. (2e druk). (2010). Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap! Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
ISBN

9789077529386

Zaakvakken en taal beschrijft welke taalactiviteiten goed werken in het zaakvakonderwijs.  De activiteiten zijn gericht op mondelinge interactie, uitbreiding van de woordenschat, conceptuele ontwikkeling, begrijpend lezen van zaakvakteksten, zelf teksten schrijven en het gebruik van internet en webquests. Daarnaast kan een leerkracht met het boek zelf een activiteitenreeks leren organiseren en plannen. In het boek staan direct bruikbare praktijkvoorbeelden beschreven van de activiteitenreeksen Middeleeuwen, Het hart en Natuurrampen.