Lopende projecten

 

Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Havo
 • Po
 • Vmbo
 • Vwo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Schoolexamen
 • Samenhang
 • Informatievaardigheden
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Referentiekader
 • Talentontwikkeling
 • Vaardigheden
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Genredidactiek
 • Samenhang lezen schrijven
 • Taalgericht vakonderwijs

Writing to Read; Evidence for How Writing Can Improve Reading

30-1-2015
Graham, S., & Hebert, M. (2010). Writing to Read; Evidence for How Writing Can Improve Reading. New York: Carnegie Corporation.
Schrijven is een vaak over het hoofd gezien middel om beter te leren lezen. Dit is de conclusie van de meta-analyse van een groot aantal onderzoeken, waarvan in deze publicatie verslag wordt gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door de Alliance for Excellent Education. De onderzoeksvragen waren: 1. Does writing about material students read enhance their reading comprehension? 2. Does teaching writing strengthen students’ reading skills? 3. Does increasing how much students write improve how well they read? Het antwoord op alledrie vragen is positief en dat leidt de auteurs tot het uitwerken van tot drie aanbevelingen: 1. Laat leerlingen schrijven over de teksten die zij lezen. 2. Leer leerlingen schrijfvaardigheden en schrijfprocessen die leiden tot het creëren van teksten. 3. Laat leerlingen meer schrijven.