Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Pabo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Woordenschat
Leerplankundig thema
  • Praktische vaardigheden
  • Vakdidactiek

Woordenschatontwikkeling. Werkwijzen voor groep 1-4 van de basisschool

6-2-2015
Kienstra, M. (2011). Woordenschatontwikkeling. Werkwijzen voor groep 1-4 van de basisschool. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
ISBN

97890 7752 901 0

In het boek staan vier praktische werkwijzen centraal waarmee je de ontwikkeling van woordenschat op een aansprekende manier stimuleert. De vier werkwijzen zijn: Basiswoordenschat, Woorden leren met ontdekactiviteiten, Woorden leren met boeken en verhalen en Spelen met woorden. Kienstra beschouwt woordenschatontwikkeling als de basis van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Een goede woordenschat is een voorwaarde voor schoolsucces en daarom is woordenschatonderwijs van groot belang. Het is vooral effectief als het plaatsvindt in een prikkelende leeromgeving, als de woorden aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en aanzet tot strategisch leren. Dit boek, vol tips, illustraties en voorbeelden, geeft leerkrachten en begeleiders handvatten om de woordenschatontwikkeling van kinderen met en zonder taalachterstand te stimuleren. Sluit aan bij Tussendoelen beginnende en gevorderde geletterdheid.
Contactpersoon