Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Leerlingkenmerken
 • Leermiddelen
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs
 • Taalgericht vakonderwijs

Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek

30-1-2015
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2010). Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.
ISBN

14699311

In Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs wordt het empirisch onderzoek naar woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs (1969-2004) in Nederland en Vlaanderen geĆÆnventariseerd en beschreven. Het onderzoek is geordend naar typen onderzoek (doelstellingen, beginsituatie, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie, evaluatie). In een nabeschouwing wordt de vraag beantwoord welke aanwijzingen de resultaten van het onderzoek geven voor de inhoud en vormgeving van het woordenschatonderwijs en voor leerplanontwikkeling voor dit domein.