Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Vo
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
  • Vakdidactiek
  • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

What works in teaching composition: A meta-analyses of experimental treatment studies

22-1-2015
Hillocks, G. (1984). What works in teaching composition: A meta-analyses of experimental treatment studies. American Journal of Education (93), 133-170.
Meta-analyse van gedragsstudies in het kader van schrijfonderwijs verschenen tussen 1963 en 1982. In What works in teaching composition is gepoogd om elke experimentele studie op het gebied van schrijfonderwijs uit deze periode te toetsen. Het gaat om 500 gepubliceerde werken, dissertaties en studies uit de ERIC-catalogus (Education Resources Information Centre. De data zijn getoetst op: duur van de aanpak, instructiewijze en focus op instructies voorafgaand aan het schrijven. Bevindingen: De dimensie van effectieve instructie die op de meeste scholen en instituten gehanteerd wordt (de presentatie-aanpak), verschilt sterk van de dimensie van effectie instructie die de overheid adviseert (de natuurlijke/experimentele aanpak). In de presentatieaanpak domineert de leerkracht het proces, met leerlingen die zich gedragen als passieve respondenten als het gaat om regels, advies en voorbeelden van goede schrijfprestaties. Deze aanpak is de minst effectieve werkwijze, half zo effectief als de gemiddelde experimentele aanpak. Met de natuurlijke aanpak moedigt de leerkracht zijn leerlingen aan om teksten te schrijven voor andere leerlingen, en leerlingen daar feedback op te laten geven. De leerkracht daagt zijn leerlingen uit om de feedback van medeleerlingen en leerkracht te gebruiken bij het herschrijven van de teksten. De leerkracht plant echter geen activiteiten waarin leerlingen leren hoe ze een tekst op moeten stellen en welke strategie├źn ze daarbij kunnen gebruiken. Deze aanpak is een kwart minder effectief dan de aanpak die gehanteerd wordt in experimentele vorm van lesgeven, maar dubbel zo effectief in vergelijking met de eerder genoemde presentatie-aanpak.