Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Leesvaardigheid
 • Taalverzorging
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Taalzwakke leerlingen

What research has to say about reading instruction

23-1-2015
Farstrup, A.E., & Samuels, S.J. (2002). What research has to say about reading instruction (3rd edition). Newark, DE: International Reading Association.
ISBN

0872071774, 9780872071773

De vragen; hoe leer je leerlingen lezen en hoe onderwijs je dit, staan centraal in dit boek, waarin theorie, diverse onderzoeken en praktische tips voor in de klas staan. Er wordt onder andere in gegaan op onderwerpen als: vroeg leesonderwijs, fonemisch bewustzijn, begrijpend lezen, het belang van het vroegtijdig signaleren van problemen en het lezen thuis en op school stimuleren. Afsluitend wordt er na elk hoofdstuk gereflecteerd.
Het boek is een vertaalslag van het geen uit onderzoek is gebleken en hoe dat toe te passen in de praktijk.