Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Landbouw-breed
 • Schrijfvaardigheid
 • Spreken
 • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Vakintegratie
 • Docentenhandleiding
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leraarmateriaal
 • Planningsinstrument
 • Professionalisering
 • Samenhang
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Taalgericht vakonderwijs

Werken aan vaktaal bij de groene vakken

26-1-2015
Kroon, H., Hajer, M., Scharten, R., & Vos, B. de. (2013). Werken aan vaktaal bij de groene vakken. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs/SLO.
ISBN

AN 5.6212.557

​​​Deze brochure laat zien hoe een leraar bij de groene vakken in het vmbo taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat de leraar een scherp beeld krijgt van welke vaktaal of Cognitief Academische Taalvaardigheid (CAT) hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het einde van een bepaalde lessenreeks. Daarbij stelt hij zich de vraag welke talige ondersteuning hij aan leerlingen moet bieden, gegeven hun Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT). Naast een procedure voor het herontwerpen van lessen biedt de brochure ook lesvoorbeelden die deze werkwijze illustreren.