Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Pabo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Praktische vaardigheden
  • Professionalisering
Vakspecifiek thema
  • Interactief Taalonderwijs
  • Genredidactiek
  • Geletterdheid

Wat een taal! Praktijk en didactiek van het taalonderwijs op de basisschool

6-2-2015
Josso, J., Karelse, A., & Moggré, R. (2007). Wat een taal! Praktijk en didactiek van het taalonderwijs op de basisschool. Baarn: HB uitgevers.
ISBN

9789055745692

In dit studieboek voor studenten van de pabo staan acht basisschoolleerlingen en hun leraren centraal. In elk van de acht hoofdstukken (voor elke groep een) wordt de taalontwikkeling van een kind in de loop van een bepaald schooljaar beschreven en de aanpak van de leraar daarbij. Dit geeft een goed beeld van de taalontwikkeling en het taalonderwijs in elke groep en dient als sleutel voor meer theoretische verdieping. Bij elkaar bieden de acht praktijkverhalen een doorgaande lijn van de taalontwikkeling van kinderen van groep 1 tot en met 8. In de taalontwikkeling hebben de auteurs een tweedeling aangebracht: mondelinge taalvaardigheid (mondelinge communicatie) en schriftelijke taalvaardigheid (geletterdheid). Deze twee belangrijke taaldomeinen worden vervolgens opgedeeld in een aantal subdomeinen, waardoor alle kanten van de taalontwikkeling worden belicht.
Dit boek biedt niet alleen praktijkverhalen over kinderen en leraren, maar ook de daarachter liggende theorie: de manier waarop leraren lesgeven (de didactiek) en de taalkundige theorie, met achtergronden van de Nederlandse taal.
Contactpersoon