Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Pabo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Woordenschat
  • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Vakdidactiek
  • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Vocabulary knowledge and reading comprehension in English language learners. Final performance report

23-1-2015
McLaughlin, B., August, D., & Snow, C.E. (2000). Vocabulary knowledge and reading comprehension in English language learners. Final performance report. Washington DC: Office of educational Research and Improvement.
Dit artikel gaat in op een onderzoek voor het verbeteren van de woordenschat  en begrijpend lezen van de 4e en 5e klas leerlingen voor studenten die Engels als tweede taal hebben. Aan dit onderzoek hebben 24 leerkrachten meegewerkt om bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie van interventiestrategieën gericht op het verbeteren van de woordenschat en begrijpend lezen in het Engels. In het eerste jaar van de studie is de woordenschat van leerlingen Engels onderzocht en vergeleken met die van leeftijdsgenoten. In het tweede jaar van de studie, werd de interventie op locaties in Virginia, Massachusetts en Californië geïmplementeerd. In het derde jaar van het programma werd de aanpak opnieuw uitgevoerd om te kijken naar de vooruitgang van dezelfde kinderen, die nu in de vijfde klas zaten in vergelijking met die van vijfde klassers die niet deel hadden uitgemaakt van de interventie. Hieruit bleek dat studenten die aan de interventie hadden deelgenomen beter de betekenis van woorden konden afleiden, door gebruik van de geleerde strategieën dan studenten die niet hadden deelgenomen aan de interventie.