Lopende projecten

 

Sector
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Begrijpend lezen
 • Argumentatie vaardigheden
 • Schrijfvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Leraarmateriaal
 • Methode
 • Verrijken
 • Docentenhandleiding
 • Betekenisvol leren
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Samenhang lezen schrijven

Van leesles naar complete taalles. Leesdidactiek versterken door methodelessen te herontwerpen

30-1-2015
Ravesloot, C., & Leeuw, B. van der. (2013). Van leesles naar complete taalles. Leesdidactiek versterken door methodelessen te herontwerpen. Levende Talen Magazine, 100 (8).
Dit artikel over leesvaardigheid in de onderbouw vo biedt een aantal beproefde alternatieven voor de gebruikelijke werkwijze van 'tekst met vragen'. Het beschreven materiaal is ontwikkeld op De Thij in Oldenzaal. Docenten constateerden dat leerlingen wel in staat waren om de tekstvragen uit de methode Nederlands goed te beantwoorden, maar daardoor niet per se tot een goed inhoudelijk begrip van de tekst kwamen. Met hulp van SLO zijn leeslessen uit de methode geanalyseerd en verrijkt met activiteiten die tekstbegrip effectief ondersteunen. Zo ontwikkelden de docenten vanuit methodegeboden leeslessen rijke en complete taalessen.