Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Gesprekken
 • Schrijfvaardigheid
 • Reflecteren en evalueren
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Digitale beelden gebruiken
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Geletterdheid

Vakken in samenhang. Een digi(bord)boek voor samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie

23-1-2015
Roozen, I., Oosterloo, A., & Klein Tank, M. (2011). Vakken in samenhang. Een digi(bord)boek voor samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie. Enschede: SLO.
Vakken in samenhang is geschikt voor schoolteams in het primair onderwijs die – met name in de midden- en bovenbouw – voor de vakgebieden kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie gebruik willen maken van de mogelijkheden van een digi(bord)boek. De publicatie geeft handreikingen aan groepsleraren, coördinatoren en directeuren waarmee zij:
 • keuzes kunnen maken om te werken aan samenhang tussen de leergebieden kunstzinnige  oriëntatie, taal en wereldoriëntatie;
 • aandacht kunnen besteden aan omgevingsgericht cultuuronderwijs binnen zelf gekozen thema's;
 • relaties kunnen leggen tussen een gekozen thema en kerndoelen, tussendoelen  en leerlijnen (tule) en de referentieniveaus voor taal;
 • met behulp van een digi(bord)boek de mogelijkheden van het digitale  schoolbord kunnen benutten om samenhang tussen vakken te bevorderen.
 
Contactpersoon