Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Begrijpend lezen
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Doorlopende leerlijnen
  • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid
  • Genredidactiek

The Sage Handbook of Writing Development

6-2-2015
Beard, R., Myhill, D., Riley, J., & Nystrand, M. (2009). The Sage Handbook of Writing Development. Londen: Sage Publications Ltd.
ISBN

9781412948463

Schrijfontwikkeling is vandaag de dag onderwerp van een substantieel internationaal debat. Het lijkt het deel van onderwijs in geletterdheid te zijn dat het minst gevoelig is voor overheidsinvloeden. Pogingen om onderwijs in het schrijven te hervormen, lijken moeizamer dan pogingen om het onderwijs in het lezen te hervormen. Dit handboek stelt onderzoek en theoretisch onderzoek aan de orde die van invloed zijn op schrijfontwikkeling en doet  dit op kritische wijze, van de vroege jaren tot volwassenheid. Het boek is -met dit overzicht van onderzoek en onderwijs in geletterdheid- een van de meest academische, toonaangevende en veelomvattende werken in het veld. Het werk is samengesteld uit bijdrages van experts van over de hele wereld, en representeert op deze manier een gedetaileerd en gewaardeerd overzicht van een complex studieonderwerp.
Contactpersoon