Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Pabo
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Technisch lezen
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Taalbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Taalzwakke leerlingen

Technisch lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek

23-1-2015
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2012). Technisch lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.
ISBN

AN 1.6626.528

​​​Voor inzicht in empirisch onderzoek naar technisch lezen in het basisonderwijs, in Nederland en Vlaanderen, biedt deze publicatie u een geordend overzicht. Het betreft zowel aanvankelijk technisch lezen in groep 3 als voortgezet technisch lezen in groep 4 en daarna. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van de leerlingen, onderwijsleermateriaal, onderwijsactiviteiten, instrumentatie en evaluatie. Een korte nabeschouwing geeft inzicht in de vraagstelling en conclusies van het onderzoek. Dit onderzoek is het zevende deel uit het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), waarin SLO en de Nederlandse Taalunie samenwerken.