Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Pabo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Taalbeschouwing
  • Schrijfvaardigheid
  • Gesprekken
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Genredidactiek
  • Geletterdheid

Teaching language arts: A student- and response-centered classroom

6-2-2015
Cox, C. (2014). Teaching language arts: A student- and response-centered classroom (7th ed). Boston: Pearson, Allyn & Bacon.
ISBN

0205542603

In dit boek wordt ingegaan op een geïntegreerde aanpak van taalonderwijs om toekomstige leerkrachten voor te bereiden op opbrengstgericht werken en gelaagde instructie in groepen met meertalige, ofwel 'meermogelijkheden' groepen, zoals de auteur deze groep kinderen noemt,. Het boek stelt de leerling centraal. Het geeft voorbeelden van praktijksituaties waarin inhoud voor pabostudenten via gerichte instructies en lesideeën voor leerlingen tot leven gebracht wordt. De schrijfstijl in het boek is inspirerend, met een sterke theoretische fundering van de ideeën, waarmee zowel een brede als diepe kijk op taalonderwijs wordt gegeven.