Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Vve
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Spreken
 • Taalbeschouwing
 • Woordenschat
 • Luistervaardigheid
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Referentieniveaus
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Opbrengstgericht werken
 • Planningsinstrument
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs

Taalontwikkeling van het jonge kind: de doelen

23-1-2015
Langberg, M. (2010). Taalontwikkeling van het jonge kind: de doelen. Enschede: SLO.
Deze taalontwikkelingslijn is bedoeld voor peuterleidsters en leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs. Het brengt in een overzichtelijk schema de taalontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 7 jaar in beeld. Het gaat om de domeinen mondelinge taalvaardigheid, ontluikende - en beginnende geletterdheid en taalbeschouwing. Met deze doelen kunnen peuterleidsters en leerkrachten zien wat kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) en aan het eind van groep 2 bereikt zouden moeten hebben, dan wel ervaring in moeten hebben opgedaan, om uiteindelijk met vertrouwen te kunnen starten in groep 3. Er zijn ook doelen voor rekenen en sociaal-emotioneel voor kinderen van 2 tot 7 jaar.