Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
 • Vve
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Taalverzorging
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs

Taalontwikkeling op school. Handboek voor interactief taalonderwijs

23-1-2015
Verhallen, M., & Walst, R. (2013). Taalontwikkeling op school. Handboek voor interactief taalonderwijs. Bussum: Uitgeverij Countinho.
ISBN

9789046902547

Taalontwikkeling op school brengt manieren om de taalontwikkeling te bevorderen samen. Ze behandelen het taalverwervingsproces en de succesfactoren daarin en gaan in op taalaanbod, taalruimte en feedback. Het boek bevat opdrachten, oefeningen en werkbladen en uitwerkingen. Tenslotte besteden de auteurs aandacht aan de manier waarop de taalgroeimiddelen in uiteenlopende interactiesituaties het beste tot hun recht komen. Het boek heeft aandacht voor de doorgaande lijn vanuit de voorschool, ervaringen van leerkrachten en koppeling van taalontwikkeling aan praktijkgericht onderzoek.