Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Gesprekken
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Samenhang
 • Taakgericht onderwijs
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
 • Vakintegratie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Verrijken
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Samenhang lezen schrijven
 • Genredidactiek

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken. Een handreiking voor opleiders en docenten

23-1-2015
Drie, J. van. (red.). (2012). Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken. Een handreiking voor opleiders en docenten. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, Economie en Handel.
​Deze publicatie benadert taalgericht vakonderwijs (TVO) vanuit de inhoudelijke en didactische eisen van de mens- en maatschappijvakken. Deel 1 geeft een korte introductie op taalgericht vakonderwijs; wat is kenmerkend taalgebruik in de mens- en maatschappijvakken? Deel 2 geeft voorbeelden van hoe opleiders aandacht kunnen geven aan TVO. Deel 3 geeft voorbeelden van lesmateriaal TVO voor primair en voortgezet onderwijs.