Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Luistervaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Vakintegratie
 • Samenhang
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs

Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien lessenseries

23-1-2015
Hajer, M., Laan, E. van der, & Meestringa, T. (2010). Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien lessenseries. Enschede: SLO.
​​Deze publicatie is van belang voor docenten, begeleiders, opleiders, didactici en hun studenten, uitgevers en auteurs van leermiddelen die willen werken aan taalgericht vakonderwijs. Ze geeft achtergronden bij dertien prototypische lessenseries voor biologie, economie, geschiedenis, rekenen/wiskunde, techniek en zorg in onderbouw, bovenbouw vmbo, havo en vwo. Doel van de publicatie is het stimuleren van taalgericht vakonderwijs door inspirerende versies van taalgerichte lessen te tonen die integraal te gebruiken zijn en aangepast kunnen worden.