Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Gesprekken
 • Luistervaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Woordenschat
 • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Vakdidactiek

Taaldidactiek

6-2-2015
Beernink, R., Koeven, E. van, Litjens, P., Groot, A. de, & Vreman, M. (2006). Taaldidactiek. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff.
ISBN

9006955027

Kinderen ontwikkelen hun mondelinge en communicatieve vaardigheid op de basisschool steeds verder. Ze leren lezen, schrijven en taalverschijnselen herkennen en benoemen. Via taal krijgen ze steeds meer grip voor de wereld om hen heen. Leraren basisonderwijs begeleiden leerlingen in dit proces. Taaldidactiek bereidt hen voor op deze taak. Het boek biedt kijkjes in de praktijk, reflectie op die observaties en daarop aansluitend informatie over de meest actuele inzichten. Taaldidactiek zet leraren aan tot nadenken over zaken waarin ze zelf keuzen moet maken en stimuleert hen tot het innemen van standpunten in actuele discussies over taalonderwijs. De manier waarop onderwijs wordt vormgegeven is namelijk niet vanzelfsprekend.
 
Contactpersoon