Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Grammatica
 • Leesvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Spreken
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
 • Technisch lezen
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Taaldidactiek aan de Basis

6-2-2015
Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek. (1992). Taaldidactiek aan de Basis. Groningen: Wolters-Noordhoff.
ISBN

9001509002

Taaldidactiek aan de basis behandelt taal en taalonderwijs en houdt daarbij rekening met de pluriformiteit van het taalonderwijs. Dit boek legt deze verscheidenheid uit en stimuleert leraren kritisch na te denken over daadwerkelijke en mogelijke inrichtingen van taalonderwijs. Een belangrijk uitgangspunt van het boek is dat taalonderwijs kinderen moet stimuleren tot het gebruiken van taal in allerlei wisselende situaties. Het boek gaat onder meer over visies op taalonderwijs, taalfuncties en taalstructuur, taalvariatie, aanvankelijk lezen en schrijven, voortgezet lezen en schrijven en leesbevordering. Taalonderwijs aan allochtone kinderen wordt in de verschillende hoofdstukken geïntegreerd besproken.
Contactpersoon