Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Grammatica
  • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
  • Inhouden
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Taalbeschouwing. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs

23-1-2015
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2010). Taalbeschouwing. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs. Enschede: SLO. 
ISBN

AN 1.5587.344

Deze publicatie geeft een geordend overzicht van 42 empirische onderzoeken naar het onderwijs in taalbeschouwing in zowel het basis- als voortgezet onderwijs, uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van leerlingen, onderwijsleermateriaal, onderwijsactiviteiten, instrumentatie en evaluatie. In een nabeschouwing gaan de auteurs in op de vraag hoe zinvol taalbeschouwing nu eigenlijk is. Dit onderzoek is het vijfde deel uit het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), waarin SLO en de Nederlandse Taalunie samenwerken.