Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Gesprekken
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing ´╝ć vakdidactiek
 • Talentontwikkeling
 • Samenhang
 • Betekenisvol leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Samenhang lezen schrijven

Taal leren op eigen kracht. Taalverwerving op school met behulp van de werkwijze van taalvorming

30-1-2015

Norden, S. van. (2009). Taal leren op eigen kracht. Taalverwerving op school met behulp van de werkwijze van taalvorming (3e druk). Assen: Van Gorcum.

ISBN

9789023240204

Taal leren op eigen kracht is gericht op inpassing van de werkwijze van taalvorming in het taalonderwijs op de basisschool. Het is geschreven voor leerkrachten en leerkrachten in opleiding, voor professionals die met vernieuwing van het taalonderwijs bezig zijn, maar evengoed voor alle volwassenen die kinderen om zich heen hebben en die geïnteresseerd zijn in hoe die taal leren.
Bij taalvorming staan de eigen ervaringen van kinderen in het middelpunt. De werkwijze is gebaseerd op de behoefte en het vermogen van ieder mens om op ervaringen te reflecteren en ze te delen met anderen. De werkvormen helpen individuele kinderen hun ervaringen steeds preciezer te verwoorden. Ze leren taal terwijl ze elkaar vertellen over wat ze meemaken, daarover schrijven en dat weer van elkaar lezen.
Kinderen leren taal omdat ze taal nodig hebben. Ze hebben het nodig om dingen gedaan te krijgen, om greep te krijgen op de wereld, om hun gedachten met anderen te kunnen delen. Net zoals ze leren lopen en fietsen, ontwikkelt hun taal zich al doende. En hoe gemotiveerder ze zijn, hoe beter dat gaat. Met taalvorming kun je als leerkracht meteen beginnen, ook al werk je daarnaast met een taalmethode. De vele voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe enthousiast en vindingrijk kinderen met taal bezig zijn, en hoe leuk en lonend het kan zijn om dat proces te begeleiden.