Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Pabo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Gesprekken
  • Mondelinge taalvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Taalbeleid
  • Samenhang
Vakspecifiek thema
  • Taalgericht vakonderwijs

Taal in andere vakken: verrijken of ver-reiken

23-1-2015
Brouwer, Tj., & Graft, M. van. (2003). Taal in andere vakken: verrijken of ver-reiken. Enschede: SLO.
ISBN

9032921452

Binnen Taal in andere vakken: verrijken of ver-reiken is gewerkt met twee manieren van aanpak: verrijken en 'ver-reiken'. Met verrijken wordt bedoeld: het slaan van ‘bruggetjes’ tussen zaakvakken en taal. Bij het verrijken gaat de leerkracht na welke talige aspecten functioneel zijn voor deze les. Hij kan hierbij gebruik maken van een lijst met taalactiviteiten op het gebied van spreken, luisteren, stellen, lezen en woordenschat.
Bij het ver-reiken gebruikt de leerkracht niet de methode als leidraad. In plaats daarvan speelt hij in op actuele onderwerpen of sluit aan bij vragen van de kinderen. Bij het ver-reiken gaat de leerkracht uit van onderzoeks- of ontwerpactiviteiten.
 
Contactpersoon