Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vwo
 • Wo
 • Mbo
 • Hbo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Gesprekken
 • Luistervaardigheid
 • Spreken
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Taalbeleid
 • Referentiekader
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • Referentiekader
 • Geletterdheid
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Taalzwakke leerlingen

Taal Centraal; taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs

6-2-2015
Rooijackers, P, Westen, W. van der, & Graus, J. (red.). (2009). Taal Centraal; taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Bussum: Vereniging van Leraren in Levende Talen.
ISBN

978-90-810288-4-4

Taal Centraal is eenspeciale uitgave van het tijdschrift Levende Talen en biedt een staalkaart van verschillende vormen van taalbeleid in de praktijk. De nadruk ligt daarbij op havo/vwo-scholen, omdat het voeren van een taalbeleid in deze sector nog niet voor zichzelf spreekt en in de literatuur onderbelicht is. Maar ook taalbeleid in het basisonderwijs, beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo en wo) komen aan de orde.
Naast praktijkvoorbeelden geven deskundigen uit Nederland en Vlaanderen hun visie op taalbeleid.