Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Betekenisvol leren
 • Leermiddelen en ICT
 • Passend onderwijs
 • Vakdidactiek
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs

Taal & zaalvakken met webquests

23-1-2015
Segers, E., Damhuis, R., & Droop. M (2006). Taal & zaalvakken met webquests. [Cd-rom]. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
De cd-rom Taal & Zaakvakken met Webquests biedt een onderwijsaanpak die taal- en zaakvakken integreert en combineert met gestructureerde zoekopdrachten op het internet. Ze bevat videovoorbeelden uit de praktijk van de groepen 5 tot en met 8 en webquests over de middeleeuwen, natuurrampen en het hart. Er is aandacht voor de specifieke rol van de leerkracht. Een hele reeks activiteten staan in een checklist, maar worden ook praktisch uitgewerkt in drie verschillende scenario's. De cd-rom bevat instrumenten voor planning, uitvoering en evaluatie. Daarnaast biedt zij de mogelijkheid teksten van leerlingen op het internet te plaatsen, binnen een eigen schooldomein/ De teksten zijn via www.taalonderwijs.nl/kids2kids op internet te vinden.