Lopende projecten

 

Sector
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
Leerplankundig thema
  • Samenhang
Vakspecifiek thema
  • Taalgericht vakonderwijs

Taal & zaakvakken met webquests

23-1-2015
Damhuis, R., Droop, M., & Segers, E. (2006). Taal & zaakvakken met webquests. [CD-rom]. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
De cd-rom Taal & Zaakvakken met Webquests biedt een onderwijsaanpak die taal- en zaakvakken integreert en combineert met gestructureerde zoekopdrachten op het internet. Ze bevat videovoorbeelden uit de praktijk van de groepen 5 tot en met 8 en webquests over de middeleeuwen, natuurrampen en het hart. Er is aandacht voor de specifieke rol van de leerkracht. Een hele reeks activiteten staan in een checklist, maar wordt ook praktisch uitgewerkt in drie verschillende scenario's. De cd-rom bevat instrumenten voor planning, uitvoering en evaluatie.
Contactpersoon