Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Spelling
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Spelling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek

27-1-2015
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2009). Spelling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.
ISBN

14699265

In Spelling in het basisonderwijs wordt het empirisch onderzoek naar spellingsonderwijs in het basisonderwijs (1969-2004) in Nederland en Vlaanderen geïnventariseerd en beschreven. Het onderzoek is geordend naar typen onderzoek: (doelstellingen, beginsituatie, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie, evaluatie). In een nabeschouwing wordt de vraag beantwoord welke aanwijzingen de resultaten van onderzoek geven voor de inhoud en vormgeving van het spellingonderwijs, en voor leerplanontwikkeling voor dit domein.