Lopende projecten

 

Sector
  • Pabo
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Docentenhandleiding
  • Handreiking
  • Leraarmateriaal
  • Vakintegratie

Schrijven is zilver, bespreken is goud. Een pabo deelcurriculum eigen schrijfvaardigheid en schrijfdidactiek

22-1-2015
Hoogeveen, M., Leeuw, B. van der, Gend, J. van, Sande, R. van de. (2004). Schrijven is zilver, bespreken is goud. Een pabo deelcurriculum eigen schrijfvaardigheid en schrijfdidactiek. Enschede: SLO.
Schrijven is zilver, bespreken is goud beschrijft de ontwikkeling van een deelcurriculum ter verbetering van de eigen schrijfvaardigheid van pabostudenten, in samenwerking met Fontyspabo's.
Het product betreft een 'open leerplan'. Het vertelt ons niet hoe het curriculum eruit zou moeten zien, maar wel hoe het eruit zou kunnen zien. Het betreft een voorbeeldcurriculum dat bestaat uit een beschrijving van de context, een handleiding voor docenten, een moduleboek voor studenten en de beschrijving van een aantal bouwstenen waarmee een deelcurriculum ontworpen kan worden.
Er wordt een bijdrage geleverd aan een opleidingsbreed taalbeleid voor schrijfvaardigheid, waarbij er gezocht is naar mogelijkheden om het onderwijs in schrijfvaardigheid te integreren in het onderwijsaanbod van andere studieonderdelen van de opleiding.