Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Grammatica
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Leerlingkenmerken
 • Leermiddelen
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Schrijven in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in het perspectief van leerplanontwikkeling

30-1-2015
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2007). Schrijven in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in het perspectief van leerplanontwikkeling. Enschede: SLO.
ISBN

9789032922924

In Schrijven in het basisonderwijs wordt het empirisch onderzoek naar schrijven in het basisonderwijs (1969-2014) geĆÆnventariseerd en beschreven. Het onderzoek is geordend naar typen onderzoek (doelstellingen, beginsituatie, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie, evaluatie). In een nabeschouwing wordt de vraag beantwoord welke aanwijzingen de onderzoeksresultaten geven voor de inhoud en vormgeving van het taalonderwijs en voor leerplanontwikkeling voor dit domein.