Lopende projecten

 

Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Vwo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Methode
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Referentiekader

Schrijven in de tweede fase

23-1-2015
Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2013). Schrijven in de tweede fase. Levende Talen Magazine, 110 (6), 6-10.
Schrijven in de tweede fase beschrijft een SLO-onderzoek naar de praktijk van het schrijfvaardigheidsonderwijs in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek betreft de volgende vragen: Wat doen leraren Nederlands aan schrijfonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo? Wat wordt er eigenlijk via de meest gebruikte lesmethodes aangeboden? En hoe gaan leraren daar in de praktijk mee om?