Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Vakdidactiek
 • Competentiegericht onderwijs
 • Professionalisering
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Schrijven en leren op de pabo. Een onderzoek naar de praktijkkennis van opleiders Nederlands

11-2-2015
Smits, M. (2009). Schrijven en leren op de pabo. Een onderzoek naar de praktijkkennis van opleiders Nederlands. Proefschrift Radbouduniversiteit Nijmegen. Warnsveld: EduCompagnon.​
ISBN

9789090241586 9090241582

​​In dit onderzoek richt de auteur zich op de praktijk en opvattingen van twee opleiders Nederlands op een pabo, gerelateerd aan wat het lokale en het landelijke opleidingsbeleid zeggen over schrijven. Schrijven heeft er een functie bij gekregen, zo geeft de auteur aan: “Traditioneel is schrijven op de pabo gericht op schrijven als vaardigheid
en schrijfdidactiek. In het afgelopen decennium is daar nog een functie bijgekomen. Ten minste impliciet fungeert schrijven namelijk ook als instrument om het beroep van leraar basisonderwijs sociaal, actief en praktijkgericht te leren. Dat betekent dat de inhoud van schrijven op de pabo is uitgebreid en een nieuwe vakoverstijgende relevantie heeft gekregen.” Deze nieuwe functie van schrijven op de pabo komt nog nauwelijks uit de verf, zowel in retoriek als in de praktijk, zo blijkt uit het onderzoek. De auteur doet voorstellen voor het opzetten van een innovatietraject voor de pabo waarin niet alleen aandacht is voor de vakkennis over schrijven als vaardigheid en schrijfdidactiek, maar waarin ook uitdrukkelijk wordt ingegaan op schrijven als vakoverstijgend instrument voor het leren van het beroep van leraar basisonderwijs.