Lopende projecten

 

Sector
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Taalverzorging
 • Technisch lezen
Leerplankundig thema
 • Leerlingkenmerken
 • Maatwerk
 • Omgaan met verschillen
 • Passend onderwijs
 • Planningsinstrument
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Dyslexie
 • Geletterdheid

Protocol Leesproblemen en Dyslexie. SBO

23-1-2015
Scheltinga, F., Druenen, M. van, Gijsel, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
ISBN

978-90-79336-14-2

Leerkrachten en leesspecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, dyslexiecoaches, logopedisten) die handvatten willen voor het signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen in het speciaal basisonderwijs kunnen dit katern benutten. De publicatie geeft informatie over de volgende aspecten:
 • Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs in het SBO?
 • Hoe kun je lees- en spellingproblemen herkennen?
 • Hoe ziet een effectieve aanpak van lees- en spellingproblemen eruit?
 • Hoe kun je leerlingen met dyslexie ondersteunen bij lezen en schrijven?
 • Wat kun je als school doen bij een leerling met (een vermoeden van) dyslexie?
Voor het reguliere basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO zijn vergelijkbare protocollen beschikbaar.