Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlijn
 • Vakdidactiek
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs
 • Samenhang lezen schrijven

Procesgericht schrijven in de praktijk

23-1-2015
Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2000). Procesgericht schrijven in de praktijk. Taal Lezen Primair, 2000 (10), 17-19.
Dit artikel beschrijft de evaluatie, met de leerkrachten, van een praktijkvoorbeeld van Geletterdheid op een basisschool in Eindhoven in de groepen 1,2 en 3. 30% van de leerlingen op deze school is anderstalig.
Er wordt voornamelijk ingegaan op de functionaliteit van lezen en schrijven. Zo is er meer aandacht voor betekenisvolle activiteiten. Er wordt ingegaan op het belang van procesgericht schrijven binnen interactief taalonderwijs, omdat dit grote invloed heeft op het product. Ook is er aandacht voor de rol van de leerkracht.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de evaluatiepunten van het project toegelicht.