Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Handreiking
  • Leraarmateriaal
  • Doorlopende leerlijnen
  • Leerlijn
  • Leraren

Powerful Writing Strategies for All Students

23-1-2015
Harris, K., Graham, S., & Mason, L. (2007). Powerful Writing Strategies for All Students. Londen: Paul H. Brookes Publishing Co.
ISBN

978-1-55766-705-2

Het boek biedt in de praktijk geteste lessuggesties voor basisscholen en middelbare scholen die moeite hebben met het schrijfonderwijs. Het is een praktisch boek dat leerkrachten beknopte lesplannen aanbiedt die ze kunnen gebruiken om hun bestaande schriftelijk curriculum te verbeteren. Het betreffen lessen van 20 tot 50 minuten. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: het schrijven van rapporten, het construeren van essays voor gestandaardiseerde toetsen, hulp voor elke fase van het schrijfproces, een planning tot herziening en versterken van nieuwe vaardigheden en oefeningen voor het individu als voor in de groep.