Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
 • Gesprekken
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Genredidactiek
 • Interactief Taalonderwijs

Portaal. Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs

27-1-2015
Paus, H. (red.). (2010). Portaal. Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
ISBN

978 90 469 0195 3

In Portaal komen alle aspecten van het taalonderwijs op de hele basisschool aan de orde. Vanuit de opvattingen over interactief taalonderwijs bespreken de auteurs eerst de mondelinge en de schriftelijke taalvaardigheid. Daarna gaan zij in op meertaligheid en taalbeleid en op het maken en gebruiken van leermiddelen. Tenslotte wordt uitgebreid aandacht besteed aan jeugdliteratuur.